Ai là người mua ảnh của bạn?

Nếu bạn chụp hình bán tại ShutterStock thì 1 ảnh bạn có thể bán nhiều lần (nếu có đủ sức hấp dẫn).

Click chuột tại đây: Ghi danh tại ShutterStock qua giới thiệu

Theo nhiều người cho biết thì các công ty làm quảng cáo mua nhiều nhất.  Ví dụ báo tháng Connection (miễn phí cho thành viên) của Costco sử dụng hình của ShutterStock rất nhiều (mỗi ảnh họ có ghi nguồn).  Mỗi lần sử dụng thì người chủ hình (là bạn) được trả ít nhất $17; dùng lần nào trả tiền lần đó.

Thông thường, bạn bán lọai 25 xu rất nhiều.  Người ta mua mão với giá rẻ để làm nháp.  Nếu bản nháp đưa ra in ấn thì họ sẽ mua lại với đúng giấy phép sử dụng ảnh (tức là bạn sẽ được nhận tiền sau mỗi lần in).

Nhiều nhà xuất bản họ sẵn lòng trả giá cao cho hình rên sách.  1 hình trên sách thì người chủ ảnh (là bạn) sẽ được nhận từ $1 đến $250 (tùy theo lọai sách và số lượng sách).

Do đó để có nhiều cơ hội được các nhà xuất bản mua thì bạn phải chụp hình liên tục và upload liên tục.  Nên nhớ, hình bán kiểu này khác với hình nghệ thuật.  Bạn không cần chụp theo kiểu nghệ thuật, mà chụp theo ứng dụng.

Chúc bạn luôn thành công và sức khoẻ!

Click chuột tại đây: Ghi danh tại ShutterStock qua giới thiệu