Vật thể trên nền trắng (isolated on white) dễ bán

Trên nền trắng không có bóng (isolated on white) khác với trên nền trắng có bóng.

Bạn có thể dùng nhiều thủ thuật cắt object ra (isolate) khỏi phông (bất cứ phông gì) trên Photoshop.

Nếu có thể, bạn chụp object trên phông trắng (thử nghiệm nhiều lần để có kinh nghiệm) và từ đó cắt ra dễ hơn.

Sau đây vài hình ví dụ trên nền trắng không có bóng (isolated on white):