Nội dung ảnh rất quan trọng

Hình bán phải có một nội dung hoặc một ý nghĩa ứng dụng (không phải ý nghĩa nghệ thuật khó hiểu).

Nếu nội dung là một ý tưởng (concept) rõ ràng, dễ hiểu, đơn giản thì dễ bán hơn hình đẹp

Ví dụ 2 hình sau:

Thì hình 2 dễ bán hơn vì ý tưởng: “thời gian đi nhanh lắm, phải đọc và học” và nhiều ý tưởng khác với chồng báo cũ (tri thức) và đồng hồ (thời gian)

Do đó đơn giản trong bố cục mà nói lên nhiều ý tưởng thì hình dễ bán.

Chúc bạn luôn thành công và sức khoẻ!

Click chuột tại đây: Ghi danh tại ShutterStock qua giới thiệu