Phông nền (background & texture)

Background và Texture thì rất dễ chụp vì mọi nơi mọi lúc.  Rảnh máy, tiện lúc, … thì bạn chụp ngay.  Tuy không bán đắt nhưng kho hình bán của bạn sẽ rất phong phú.

Chúc bạn luôn thành công và sức khoẻ!

Click chuột tại đây: Ghi danh tại ShutterStock qua giới thiệu