Một lần chụp, nên chụp nhiều góc cạnh và bố cục

Ví dụ bạn có các trái táo. Bạn nên chụp 1 tấm và thay đổi nhỏ các góc cạnh và sắp xếp chụp liên tiếp. Người mua hình sẽ có nhiều lựa chọn hơn và thích trở lại tìm hình của bạn mua tiếp.

Tương tự, bạn có thể lâp lại với các trái cây khác: Xòai, Thanh Long, Đào, Mận, Ổi, Măng Cụt, …

Chúc bạn luôn thành công và sức khoẻ!

Click chuột tại đây: Ghi danh tại ShutterStock qua giới thiệu